A Szalka-Víz Kft. tevékenysége

A Szalka-Víz Kft. látja el jelenleg Mátészalkán a városüzemeltetési és városfejlesztési feladatokat.

Tevékenységünk körébe tartozik a Városi Uszoda és Strandfürdő üzemeltetése, a zöldfelületek kezelése, a településtisztaság, az állategészségügy, a csapadékvíz-elvezetés, az útkarbantartás, a közmunkaprogramok lebonyolítása, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése, közétkeztetés, 19 db társasház kezelése, valamint a közterületek díszítése és városi programokon való részvétel.

Szalka-Víz Kft. - közérdekű adatok

Központ:
címe: 4700 Mátészalka, Kazinczy út 4.
email: szalkaviz@szalkavizkft.t-online.hu
telefon: 06/44-502-208
fax: 06/44-502-209
mobil: 06/70-938-2542

Városi Uszoda:
címe: 4700 Mátészalka, Alkotmány út 2/A
telefon: 06/44-310-241
mobil: 06/70-934-4536

Ingatlan- és társasházkezelő iroda:
címe: 4700 Mátészalka, Kazinczy út 4/b
email: szalkaviz@szalkavizkft.t-online.hu
telefon: 06/44-502-208, mellék:11
mobil: 06-30-196-6965

Köztemető:
címe: 4700 Mátészalka,
Kosztolányi Dezső út Hrsz:192
telefon: 06/44-310-229
ügyelet: 06/30-458-2721

Közfoglakoztatási iroda:
(A telephely irodaépületében)
címe: 4700 Mátészalka, Zöldfa út 91.
mobil: 06/30-616-3695

Szalka-Víz telephely:
címe: 4700 Mátészalka, Zöldfa út 91.

Mátészalka Televízió:
címe: 4700 Mátészalka, Kisfaludy u. 8.
e-mail: mateszalkatelevizio@gmail.com

Ügyfélszolgálat és pénztár:
4700 Mátészalka, Kazinczy u. 4.
(Az ingatlan és társasház-kezelő iroda épületében)
Ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje:
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Péntek: az ügyfélfogadás szünetel.

Ügyfélszolgálat telefonszáma:
06-30-1966-965
E-mail: szalkaviz@szalkavizkft.t-online.hu
Hibabejelentés telefonszáma: minden nap, 0-24 óráig: 06-30-1966-965
Postacím: 4701 Mátészalka, Pf.102.
Központ
A központi iroda épülete

Uszoda
Az uszoda épülete

Ingatlankezelés
Az ingatlan és társasház-kezelő iroda épülete

Temető
A temető bejárata

Telephely
A telephely bejárata

A Szalka - Víz Kft. szervezeti felépítése:

(Nagyításhoz kattintson a képre!)

A Szalka - Víz Kft. ágazatai,
közérdekű feladatok felsorolása, ágazatokra bontása:

1. Településtisztaság, közmunkaprogramok lebonyolítása, állategészségügy, telephely
ágazatvezető: Pankotai László
feladatok: (településtisztaság, játszóterek)
- közterületen (út, parkoló, park, pázsit, egyéb közterület) papír, nylon, egyéb szilárd hulladék szemét szedése, elszállítása,
- közterületi kukák, padok, kerti bútorok javítása, pótlása, cseréje,
- közterületen lévő utak, terek, járdák, közcélú zöldterületek, parkok tisztántartása,
- játszóterek karbantartása, felújítása
feladatok: (közmunkaprogram)
- közmunkaprogramok lebonyolítása, közmunkaprogramok összeállításánál javaslattétel,
- közmunkások fogadása, balesetvédelmi oktatás megszervezése,
- közmunkavégzés szakmai lebonyolítása, elszámolások elkészítése
feladatok: (állategészségügy)
- gyepmesteri feladatok ellátása, kóbor állat befogás,
- játszóterek, közparkok kullancsirtás,
- közegészségügyi veszély elhárítása, rágcsálóirtás

2. Köztemető üzemeltetés, zöldfelületek kezelése, közterületek díszítése, kertészet
ágazatvezető: Szabó Attila
feladatok: (köztemető)
- köztemető üzemeltetés, karbantartás,
- temetkezés feltételeinek biztosítása,
- temető rendjének meghatározása
feladatok: (zöldfelületek kezelése, közterületek díszítése, kertészet)
- fák, cserjék ültetése, alakító -ifjító metszése, zöldterületek gondozása,
- eseti fakivágás előzetes megrendelés alapján,
- lombgyűjtés és elszállítás,
- fűvel borított közterületek rendszeres nyírása, kaszálék gyűjtés, elhelyezés,
- locsolási feladatok új ültetésű fák esetén,
- városközpont virágosítása, parkosítás,

3. Csapadékvíz-elvezetés, útkarbantartás, műtárgyak
ágazatvezető: László Imre
feladatok: (csapadékvíz-elvezetés)
- zárt csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása,
- nyílt mederlapos árkok fenntartási, javítási munkálatai, átereszek tisztítása,
- földmedrű árkok fenntartási munkái, iszaptalanítás, partfalak kaszálása, cserjeirtás,
- szabálytalan, illetve illegális bekötések megszüntetése,
- víznyelők, csatornafedlapok karbantartása, javítása, cseréje
feladatok: (útkarbantartás, műtárgyak)
- önkormányzati kezelésben lévő közutak, járdák, földutak és kapcsolódó műtárgyak közlekedési felületeinek karbantartása, javítása,
- utak, járdák, kerékpárút téli hó –és síkosság-mentesítés,
- közlekedés táblák kihelyezése, karbantartása, visszabontás,
- megrendelés alapján kátyúzási feladatok végzése őszig meleg aszfalttal, télen hideg aszfalttal,
- mezőgazdasági földutak karbantartása, járhatóvá tétele,
- közlekedési felületeken padkakaszálás, szükséges fa –és cserjeirtás,
- műtárgyak kihelyezése közterületekre, (ivókút, szökőkút, szobrok, köztéri műalkotások) karbantartás, téliesítése

4. Közétkeztetés, felnőtt étkeztetés
Szolgáltatási egység vezető: Diószeghyné Cséke Tímea

5. Közintézmények üzemeltetése, bérbeadás
Szolgáltatási egység vezető: Köő István

6. Ingatlankezelés, társasház-kezelés
ágazatvezető: Helmeczi Gyula
feladatok: (ingatlankezelés)
- önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése
feladatok: (társasház-kezelés)
- Mátészalka Város közigazgatási területén 18 db társasház kezelése

A társaság története

A társaság alapítása, tevékenységei 2005-2014. években

Mátészalka város, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes és Ópályi községek Képviselő-testületei a vízközműveik működtetésére 2005. júniusában 100 % önkormányzati tulajdonú céget hoztak létre, a Szalka-Víz Kft-t, mely 2006. január 01-től, az előző szolgáltatótól átvette az üzemeltetést az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás területén.

Alapításának fő célkitűzése a tulajdonos önkormányzatoknak az Önkormányzati törvényben előírt vízellátási és szennyvízelvezetési kötelezettségének illetve felelősségének gazdaságos és hatékony ellátása volt.

Jármi község 2012. január 01. napjától csatlakozott az alapító önkormányzatokhoz, egyben a Szalka-Víz Kft. működési területéhez.

A Szalka-Víz Kft. a fenti települések ellátásán túl a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére is adott át ivóvizet, Papos község ivóvízellátását biztosítására.

A társaság alaptevékenységei mellett végezte 2007. szeptember 1-től az újonnan megépített Városi fedett uszoda üzemeltetését, a folyékony települési hulladék gyűjtését, szállítását és kezelését is, illetve olyan építési munkákat, melyek a működési területén adódó vízközmű beruházásokból, rekonstrukciós munkákból, hálózati kiváltásokból, házi bekötő vezetékek építéséből adódtak.

A Szalka-Víz Kft. közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás szolgáltatási tevékenysége - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak alapján - 2014. december 31. napjával megszűnt!

2015. január 1. napjától egykori szolgáltatási területén, Mátészalka, Jármi, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes és Ópályi településeken a víziközmű-szolgáltatási feladatokat a Nyírségvíz Zrt. látja el!

Vissza a lap elejére